Αυτόνομα φωτοβολταϊκά

1 July 2019

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα για ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σε εξοχικές κατοικίες ή απομακρυσμένα κτίρια που δεν είναι συνδεμένα στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.