Διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά

1 July 2019

Διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει διασυνδεμένα φωτοβολταικά συστήματα σε υπαίθριες εκτάσεις ή σε στέγες, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια προς πώληση στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού σε ήδη κατασκευασμένα φωτοβολταικά πάρκα.