Πράσινη Ενέργεια

7 April 2022
Υποσταθμοί διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών

Υποσταθμοί διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει κατά παραγγελία, υπαίθριους υποσταθμούς μέσης τάσης (τύπου κιόσκι) για φωτοβολταϊκά πάρκα., σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος του κάθε πελάτη.
1 July 2019

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα για ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σε εξοχικές κατοικίες ή απομακρυσμένα κτίρια που δεν είναι συνδεμένα στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
1 July 2019

Διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει διασυνδεμένα φωτοβολταικά συστήματα σε υπαίθριες εκτάσεις ή σε στέγες, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια προς πώληση στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού σε ήδη κατασκευασμένα φωτοβολταικά πάρκα.