Ηλεκτρολογικό Έργο 1

Ηλεκτρολογικό Έργο 1

Φωτοβολταικό πάρκο 500 KW σταθερής τροχιάς στην θέση Φαρκαδώνα Τρικάλων