Φωτοβολταϊκό πάρκο

Φωτοβολταϊκό πάρκο

Φωτοβολταικό πάρκο 500 KW σταθερής τροχιάς στην θέση Φαρκαδώνα Τρικάλων