Γενικοί πίνακες χαμηλής τάσης

7 March 2017

Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ

Πίνακες με χειροκίνητη μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ, όπου η Γεννήτρια είναι μικρότερης ισχύος απο την παροχή της ΔΕΗ και η διαδικασία της μεταγωγής και λειτουργίας της γεννήτριας γίνεται απο τον χειριστή της εγκατάστασης ώστε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαχείριση φορτίων.
7 March 2017
Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ

Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ

Πίνακες αυτόματης μεταγωγής με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση, όπου η διαδικασία της μεταγωγής και λειτουργίας της Γεννήτριας γίνεται αυτόματα μόλις διακοπεί η παροχή ρεύματος απο την ΔΕΗ.