Υπαίθριοι υποσταθμοί μέσης τάσης

3 March 2017

Υπαίθριοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Η εταιρία μας εμπορεύεται και εγκαθιστά υπαίθριους προκατασκευασμένους υποσταθμούς μέσης τάσης (τύπου Κιόσκι) ανάλογα με τις απαιτήσεις ισχύος του κάθε έργου.