Πιστοποιήσεις

Η εταρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008 και CE, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

Έχοντας θέσει από την αρχή της λειτουργίας μας την ποιότητα ως προταρχικό στόχο στη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική μας, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και γενικότερα την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των έργων που ολοκληρώνουμε.

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας τόσο των προϊόντων μας όσο και των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

ΕΛΟΤ ΕΝ 60529/1991: Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (κώδικας ΙΡ).
ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-1/1994: Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης.
-Μέρος 1: Σύνολα δοκιμής τύπου και μερικής δοκιμής τύπου.
ΕΛΟΤ ΕΝ 50082-1/1992: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Γενικό πρότυπο ατρωσίας.
-Μέρος 1: Περιβάλλον κατοικιών, εμπορικό περιβάλλον και περιβάλλον ελεφριάς βιομηχανίας.
ΕΛΟΤ ΕΝ 50082-2/1995: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Γενικό πρότυπο ατρωσίας.
-Μέρος 2: Βιομηχανικό περιβάλλον.

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής είναι πρωταρχικός στόχος μας. Τα αποτελέσμά της χαρακτηρίζουν την ποιότητα των πορϊόντων μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε.
QM15
QM15_GR