Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

Έχοντας θέσει από την αρχή της λειτουργίας μας την ποιότητα και την ασφάλεια ως πρωταρχικό στόχο στη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική μας, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και γενικότερα την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των έργων που ολοκληρώνουμε.

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας τόσο των προϊόντων μας όσο και των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

ΕΛΟΤ 60364
CE για ηλεκτρικούς πίνακες εσωτερικού χώρου
CE για ηλεκτρικούς πίνακες εξωτερικού χώρου
CEγια ηλεκτρικούς πίνακες εξωτερικού χώρου

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής είναι πρωταρχικός στόχος μας. Τα αποτελέσμά της χαρακτηρίζουν την ποιότητα των πορϊόντων μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε.
QM15
QM15_GR