Πίνακες ανοξείδωτοι για βιομηχανίες τροφίμων

11 April 2022
Ανοξείδωτοι πίνακες φωτισμού

Ανοξείδωτοι πίνακες φωτισμού

1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού

Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού

Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού, για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από μικρά μεμονωμένα κιβώτια ως και επεκτεινόμενα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Στο εσωτερικό τους φέρουν PLC με κάρτες ανάγνωσης σημάτων, κάρτες εξόδου εντολών και μικρορελέ για την οδήγηση πινάκων MCC.
1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες MCC

Ανοξείδωτοι πίνακες MCC

Ανοξείδωτοι πίνακες ελέγχου κινητήρων (MCC), για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από μεμονωμένα κιβώτια ως και επεκτεινόμενα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας μηχανημάτων. Στο εσωτερικό τους φέρουν Θερμομαγνητικούς διακόπτες, Ρελέ, Inverters, και Softstarters που είναι απαραίτητα για την οδήγηση κινητήρων σε διάφορα μηχανήματα.
1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος

Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος

Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος, για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από επεκτεινόμενα πεδία διαφόρων διαστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Στο εσωτερικό τους φέρουν αυτόματους διακόπτες ισχύος και διανομή με μπάρες χαλκού.