Πίνακες Αυτόματης Αντιστάθμισης

1 July 2019
Πίνακες αυτόματης αντιστάθμισης

Πίνακες αυτόματης αντιστάθμισης

Οι πίνακες αποτελούνται απο επεκτεινόμενα πεδία με δυναμικό εξαερισμό ελεγχόμενο απο εσωτερικό θερμοστάτη. Στο εσωτερικό τους περιέχονται ασφάλειες, ρελέ και πυκνωτές, τα οποία οδηγούνται από ένα όργανο αυτόματης αντιστάθμισης στην πόρτα του πίνακα, που φροντίζει πάντα να αντισταθμίζει την άεργο ισχύ των καταναλωτών με στόχο την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ρεύματος (cosΦ=1).