Πίνακες τελικής διανομής

1 July 2019
Πίνακες τελικής διανομής

Πίνακες τελικής διανομής

Οι πίνακες μπορούν να αποτελούν μερος των επεκτεινόμενων πεδίων ένος ολοκληρωμένου ηλεκτροστασίου ή να κατασκευαστούν σε ανεξάρτητα κιβώτια ανάλογα με τον χώρο που θα τοποθετηθούν. Στο εσωτερικό τους φέρουν ασφάλειες και ρελέ για τον έλεγχο πριζών και φωτισμού των τμημάτων του έργου.