Πράσινη Ενέργεια

1 July 2019

Αυτόνομα Φωτοβολταικά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα για ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σε εξοχικές κατοικίες ή απομακρυσμένα κτίρια που δεν είναι συνδεμένα στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
1 July 2019

Διασυνδεμένα Φωτοβολταικά συστήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει διασυνδεμένα φωτοβολταικά συστήματα σε υπαίθριες εκτάσεις ή σε στέγες, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια προς πώληση στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού σε ήδη κατασκευασμένα φωτοβολταικά πάρκα.