Πίνακες με αναλυτές ενέργειας

1 July 2019
Πίνακες με αναλυτές ενέργειας

Πίνακες με αναλυτές ενέργειας

Οι πίνακες κατασκευάζονται με βάση τις ανάγκες του πελάτη και του εκάστοτε έργου. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε νέες εγκαταστάσεις είτε σε παλιές. Έχουν την δυνατότητα να εμφανίζουν σε πραγματικό χρόνο και να καταγράφουν όλα τα στοιχεία κατανάλσης της εγκατάστασης. Ο έλεγχός τους γίνεται είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα μέσω δικτύου ethernet.