Ανοξείδωτοι πίνακες MCC

1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες MCC

Ανοξείδωτοι πίνακες MCC

Ανοξείδωτοι πίνακες ελέγχου κινητήρων (MCC), για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από μεμονωμένα κιβώτια ως και επεκτεινόμενα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας μηχανημάτων. Στο εσωτερικό τους φέρουν Θερμομαγνητικούς διακόπτες, Ρελέ, Inverters, και Softstarters που είναι απαραίτητα για την οδήγηση κινητήρων σε διάφορα μηχανήματα.