Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος

1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος

Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος

Ανοξείδωτοι πίνακες διανομής ισχύος, για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από επεκτεινόμενα πεδία διαφόρων διαστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Στο εσωτερικό τους φέρουν αυτόματους διακόπτες ισχύος και διανομή με μπάρες χαλκού.