Ανοξείδωτοι αυτοματισμού

1 July 2019
Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού

Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού

Ανοξείδωτοι πίνακες αυτοματισμού, για χώρους υψηλής υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων. Οι πίνακες μπορούν να αποτελούνται από μικρά μεμονωμένα κιβώτια ως και επεκτεινόμενα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Στο εσωτερικό τους φέρουν PLC με κάρτες ανάγνωσης σημάτων, κάρτες εξόδου εντολών και μικρορελέ για την οδήγηση πινάκων MCC.