Πίνακες διανομής

1 July 2019
Πίνακες τελικής διανομής

Πίνακες τελικής διανομής

Οι πίνακες μπορούν να αποτελούν μερος των επεκτεινόμενων πεδίων ένος ολοκληρωμένου ηλεκτροστασίου ή να κατασκευαστούν σε ανεξάρτητα κιβώτια ανάλογα με τον χώρο που θα τοποθετηθούν. Στο εσωτερικό τους φέρουν ασφάλειες και ρελέ για τον έλεγχο πριζών και φωτισμού των τμημάτων του έργου.
3 March 2017
Πίνακες διανομής ισχύος

Πίνακες διανομής ισχύος

Οι πίνακες κατασκευάζονται απο επεκτεινόμενα μεταλλικά πεδία διαφόρων διαστάσεων, σύμφωνα με της ανάγκες του έργου και την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης τους. Στο εσωτερικό τους φέρουν Αυτόματους διακόπτες ισχύος συνδεμένους με μπάρες χαλκού για την διανομή της ενέργειας και την τροφοδοσία των υποπινάκων του έργου.