Πίνακες διανομής ισχύος

3 March 2017
Πίνακες διανομής ισχύος

Πίνακες διανομής ισχύος

Οι πίνακες κατασκευάζονται απο επεκτεινόμενα μεταλλικά πεδία διαφόρων διαστάσεων, σύμφωνα με της ανάγκες του έργου και την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης τους. Στο εσωτερικό τους φέρουν Αυτόματους διακόπτες ισχύος συνδεμένους με μπάρες χαλκού για την διανομή της ενέργειας και την τροφοδοσία των υποπινάκων του έργου.