εργοστάσιο αναψυκτικών

εργοστάσιο αναψυκτικών

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 2 x 1.600KVA με μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ σε εργοστάσιο αναψυκτικών στα Τρίκαλα.